Pemulihan Carakerja

Written by Super User on . Posted in Pemulihan Carakerja

Unit Pemulihan Carakerja


VISI

Satu pasukan kakitangan professional yang memberikan perkhidmatan Pemulihan Carakerja berkualiti untuk semua pelanggan.

MISI

Satu pasukan kakitangan professional yang menyediakan perkhidmatan terapi berterusan bagi pesakit luar dan dalam yang mana pesakit akan dirawat dalam persekitaran yang selamat dengan menggunakan teknik terbaik dan teknologi yang tersedia masa kini serta memastikan kehormatan pelanggan dijaga dan dirahsiakan oleh kakitangan yang professional, bertanggungjawab, mengambil berat dan bekerja dalam satu pasukan. Kakitangan mesti mempunyai Pendidikan Perubatan Berterusan dan Pembangunan Professional Berterusan untuk meningkatkan kemahiran dan kecekapan seterusnya meningkatkan lagi pengalaman mereka.

OBJEKTIF UMUM

Memberikan perkhidmatan perawatan dan rehabilitasi kepada penduduk di jajahan Kemaman dan kawasan persekitaran yang berhampiran.

OBJEKTIF KHUSUS

1. Untuk meningkatkan, memulihkan dan mengekalkan kemampuan fungsi individu yang mengalami masalah kecederaan, ketidakupayaan atau kecacatan dari segi fizikal dan psikologikal melalui pemilihan aktiviti-aktiviti terapeutik secara saintifik, yang mana terapi dilaksanakan secara pemantauan berjadual dan penggredan.

2. Untuk menyediakan khidmat yang tepat, efisien dan berkesan kepada pesakit luar dan dalam wad,

3. Untuk memastikan persekitaran dalam keadaan yang selamat, bersih dan selesa setiap masa.

4. Untuk memastikan semua kakitangan menyediakan perkhidmatan kepada pesakit dalam dan luar dengan penuh dedikasi, bertanggungjawab, menghormati dan penuh ketulusan.

5. Untuk menggalakkan kakitangan berusaha bagi mengembangkan kemahiran diri melalui program Pendidikan Perubatan Berterusan dan Pembangunan Professional Berterusan.

6. Untuk menggalakkan bekerja secara berkumpulan dan bekerjasama di dalam dan di luar jabatan.

PIAGAM PELANGGAN

1. Setiap pelanggan akan diberi layanan mesra dan profesional

2. Pelanggan akan diberi rawatan berdasarkan tarikh temujanji iaitu:

  • Pesakit luar adalah dalam tempoh 3 hari waktu bekerja
  • Pesakit dalam adalah dalam tempoh 24 hari waktu bekerja

3. Tempoh menunggu untuk pesakit luar adalah kurang 20 minit

4. Setiap pelanggan akan diberi penerangan mengenai prosedur rawatan Pemulihan Carakerja

CARTA ORAGANISASI

 

 

PERKHIDMATAN YANG DITAWARKAN

1. Rawatan medikal (stroke, head injury, parkinson, spinal cord injury dll)

·         Activities of Daily Living Training

·         Splinting

·         Functional Training

·         Cognitive/Perceptual Training

·         Sensibility Training

·         Aids & Adaptation

·         Terapi Tekanan (Pressure Garment/Tubigrip)

·         Wheelchair Prescription/Training

·         Active/Passive Immobilization

·         Hand Therapy

·         Relaxation Therapy

2. Rawatan kanak-kanak istimewa

·         Masalah fizikal - cerebral palsy, down syndrome, development delay dll.

·         Psikiatrik kanak-kanak - masalah pembelajaran, masalah tingkahlaku, autism, hiperaktif, masalah tumpuan

Aktiviti yang dijalankan:

·         Development Training

·         Early Intervention Programme

·         Cognitive Development

·         Feeding/Oral Motor Skill

·         Sensory Integration

·         Play Therapy

·         Behaviour Therapy

·         Self Care/Adaptation

·         Pre-School Intervention

·         Toilet Training

·         Pre-vokasional

·         Pengurusan masa dan kewangan

·         Pengurusan tekanan

3. Rawatan psikiatrik (dewasa)

·         Personal Hygience

·         Domestic Rehabilitation

·         Art Therapy

·         Pre-vokasional

·         Pengurusan masa dan kewangan

·         Pengurusan tekanan

4. Rawatan ortopedik

·         Terapi Tekanan (Pressure Garment/Tubigrip)

·         Splinting

·         Aktiviti/latihan kefungsian tangan

·         Active/Passive Immobilization

·         Sensori/desensitization

·         Peralatan adaptasi

·         ADL

5. Lawatan ke rumah/sekolah

6. Cadangan pengubahsuaian rumah dan peralatan