Farmasi Pusat Sumber

Written by Super User on . Posted in Uncategorised

 

PUSAT SUMBER MAKLUMAT FARMASI (PRIC)

 

1.Menerima pertanyaan mengenai ubat-ubatan daripada anggota hospital atau orang awam, dan memberikan maklumat berkaitan berdasarkan sumber rujukan yang betul.

 

 

2.Menyediakan maklumat ubat-ubatan secara evidence-based medicine

 

 

3.Penyebaran maklumat terkini kepada anggota hospital

 

 

4.Menyelaras laporan Kesan Advers Ubat (ADR) dan laporan Medication Error.