Farmasi Pesakit Luar

Written by Super User on . Posted in Uncategorised

 

FARMASI PESAKIT LUAR

1.Menyediakan perkhidmatan pembekalan ubat-ubatan kepada pesakit klinik-klinik pakar, Jabatan Kecemasan dan Klinik Pergigian.

2.Menawarkan perkhidmatan pembekalan ubat melalui perkhidmatan Tambah Nilai Farmasi  (Value Added Services – VAS) untuk memudahkan pengambilan ubat bagi bekalan susulan oleh pesakit. Perkhidmatan yang ditawarkan adalah;

  - Sistem kad temujanji
  - Sistem sms dan ambil
  - Sistem telefon dan ambil
  - Pandu Lalu
  - Ubat melalui pos 1 Malaysia (UMP1M)
  - Sistem pendispensan ubat bersepadu (SPUB)
  - Pusat Pengambilan Ubat Setempat (PPUS)

3.Memberi khidmat kaunseling ubat-ubatan secara individu atau berkumpulan kepada pesakit yang  memerlukan mengikut garispanduan yang ditetapkan.

4.Menjalankan perkhidmatan Medication Therapy Adherence Clinic (MTAC) untuk membantu pesakit kronik dalam meningkatkan kepatuhan pesakit terhadap ubat-ubatan. MTAC yang ditawarkan adalah;

•Diabetes (DMTAC)
•Warfarin (WMTAC)
•Respiratori (RMTAC)
•Retroviral Disease  (RVD-MTAC)
•Nefrologi (CKD-MTAC)

5. Terapi Gantian Methadone yang dikendalikan dibawah seliaan Jabatan Psikiatri dimana ia merupakan satu kaedah harm reduction terhadap pengguna opiate. Sirap  Methadone didispen kepada pesakit di klinik Methadone setiap hari secara DOT berdasarkan dos yang dipreskrib oleh Pegawai Perubatan.

Methadone menggantikan opiate seperti heroin dan morphine di mana pemberian dos yang sesuai akan dapat mengurangkan ketagihan dan mencegah tanda-tanda withdrawal