Ortopedik

Written by Super User on . Posted in Ortopedik

Jabatan Ortopedik


PENGENALAN

Hospital Kemanan mula mempunyai pakar ortopedik yang tetap semenjak tahun 2003. Sebelum itu, Hospital Kemaman cuma dikunjungi oleh pakar-pakar ortopedik dari Hospital Sultanah Nur Zahirah secara berkala.

Pakar-pakar ortopedik tetap yang pernah berkhidmat di Hospital Kemaman:

Tahun 2003 – 2005 : Madam Suzanna Kamaluddin

Tahun 2005 – 2006 : Mr. Andrew

Tahun 2007 – 2010 : Miss Isnoni binti Ismail

Tahun 2010 – sekarang : Mr. Hj. Mohd Ros bin Mohd Ali, dan

                                               Mr. Che Wan Mohd Shaifulnizam bin Che Wan Nik

SKOP PERKHIDMATAN

Skop perkhidmatan Jabatan Ortopedik Hospital Kemaman meliputi pesakit dari daerah Kemaman dan Dungun.

Jumlah katil: 6 katil di wad lelaki, 6 katil di wad perempuan, dan 3 katil di wad kanak-kanak

VISI

Ke arah perkhidmatan ortopedik yang cemerlang dan mesra pelanggan.

MISI

Memberikan perkhidmatan ortopedik secara cekap, cepat dan tepat.

OBJEKTIF UMUM

Memberikan perkhidamatan rawatan ortopedik yang berkualiti, dengan menggunakan sumber tenaga dan peralatan secara optima, serta mementingkan kepuasan pelanggan.

OBJEKTIF KHUSUS

•  Menyediakan rawatan kepakaran ortopedik kepada semua pesakit.

•  Merujuk awal pesakit ke hospital tertiar bila perlu.

•  Memantapkan pengetahuan dan kemahiran semua anggota.

CARTA ORGANISASI

FUNGSI DAN PERANAN

•  Menyediakan perkhidmatan rawatan ortopedik kepada pesakit daerah Kemaman.

•  Memberikan perkhidmatan klinik pakar dan pembedahan kes minor di Hospital Dungun.

•  Menerima dan merawat pesakit kes rujukan daripada jabatan-jabatan lain Hospital Kemaman

•  Menerima dan merawat pesakit kes rujukan daripada premier-premier kesihatan yang lain.

PERKHIDMATAN YANG DITAWARKAN

•  Perawatan semua pesakit dalam ortopedik

•  Melakukan pembedahan kes-kes ortopedik

•  Memberikan perkhidmatan kecemasan kes-kes ortopedik

•  Perkhidmatan klinik pakar ortopedik

JADUAL AKTIVITI  |  ANGGOTA JABATAN 2011  |  STATISTIK PERKHIDMATAN