Up

Dokumen - Kewangan

 

Penyata Tuntutan Elaun Kerja Diluar Waktu Bekerja Biasa (EKLWBB) bagi Peg. Perubatan & Peg. Perubatan Pakar
Penyata Tuntutan Bayaran Intensif Pembedahan Elektif Pada Hari Sabtu bagi Pegawai & Pakar Perubatan bikphes.docx
Penyata Tuntutan BAyaran Intensif Klinik Rawatan Pesakit Selepas Waktu Pejabat (KRPSWP) Pegawai Perubatan
 
 
Powered by Phoca Download