Visi, Misi & Objektif

Written by Super User on . Posted in Visi, Misi & Objektif

 

VISI, MISI DAN OBJEKTIF


VISI

Hospital Kemaman mampu memberi perkhidmatan dan rawatan perubatan secara profesional, berkualiti dan terkini ke arah kepuasan pelanggan demi melahirkan masyarakat sihat dan produktif

MISI

Mempastikan setiap pelanggan sentiasa mendapat perkhidmatan dan rawatan perubatan secara profesional, berkualiti dan terkini

OBJEKTIF UMUM

Memberi perkhidmatan dan rawatan perubatan secara profesional, berkualiti dan terkini demi melahirkan masyarakat sihat dan produktif

OBJEKTIF KHUSUS

1. Mengesan, mendiagnosa dan merawat penyakit di peringkat awal bagi menjamin pemulihan maksima.
2. Mengawal sesuatu penyakit dari merebak atau berlarutan sehingga menimbulkan komplikasi.
3. Meningkatkan pengetahuan kesihatan di kalangan pesakit, waris dan masyarakat semasa berada di hospital.
4. Sentiasa berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran anggota dalam bidang-bidang yang berkaitan bagi melaksanakan aktiviti rawatan pesakit secara profesional, berkualiti dan terkini.