Bantuan Pelawat

Written by Super User on . Posted in Umum

 


A.  Capaian Kurang Upaya W3C

Portal Hospital Kemaman menyediakan kemudahan untuk membantu mereka  yang  memerlukan  sedikit  ubahsuai  kepada  paparan portal  ini supaya dapat dibaca dalam keadaan  yang terbaik. Ini untuk memenuhi matlamat W3C: Web Accessibility Initiative (WAI)  yang  mana untuk menjadikan portal boleh dicapai oleh Orang Kurang Upaya (OKU) dengan kemudahan yang bersesuaian.  Kemudahan yang disediakan pada masa ini ialah:

  
  Pilihan Saiz Text:  Mengubah saiz text untuk menjadi lebih besar atau lebih kecil mengikut kesesuaian dan memudahkan bacaan pengguna. Klik untuk menukar pilihan.

    Pilihan Warna Text: Menukar warna text portal untuk memudahkan bacaan mereka yang mempunyai masalah penglihatan ataupun buta warna.  Klik untuk menukar pilihan.

B.  Kategori Pelawat


Personalization mengikut kategori pelawat  yang mengakses portal bagi memudahkan pelawat mencapai maklumat yang dikehendaki dengan cepat.  Klik pada pilihan kategori sama ada Awam, Sebutharga atau Warga.

C.  Muat Turun Dokumen

1. Sila pilih kategori dokumen
2. Ambil maklum tentang format dan saiz fail yang ingin dimuat turun
3. Klik pada butang ikon dokumen pada ruang Muat Turun.
4. Ikut arahan pelayar untuk pemilihan lokasi penyimpanan fail.